כללית דיגיטל

תכנון: גינדי סטודיו

צילום: שי אפשטיין

וידאו: שירה זרסקי