תהליך העבודה שלנו

1

פגישה ובחירות חומרים

לאחר אישור ההזמנה נפגש לסגירת פרטים סופיים ובחירת חומרים עם האדריכל והלקוח

2

Shop Drawing

הפרויקט יעבור לתכנון ממוחשב לאחר מדידה בשטח שסיומו בתכנית לביצוע לאישור הלקוח

3

חיתוך והרכבה

לאחר אישור התכנית יעבור הפרויקט לחיתוך במכונת הסי אנד סי, הרכבה וצבע בנגריה

4

התקנה

הפרויקט יעבור להתקנה בשטח רק אחרי הרכבה מלאה ובקרת איכות שבוצעה בנגריה